ลธก. สศก. ร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

      วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าแสดงความยินดี นายเข็มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ณ กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2451461641609589