รธก.สศก. ร่วมงานโครงการเสริมสร้างความรู้ สูตรความสัมพันธ์ฯ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรร่วมเป็นเกียรติในงานรับประกาศนียบัตรโครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 โดยมีนาย จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องราชาบอลรูมชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1953725171383241&__tn__=-UC-R