การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน Mr. รายสินค้า

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของผู้รับผิดชอบรายสินค้า (Mr. รายสินค้า) ครั้งที่ 8/2561 โดยมีนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมในฐานะ Mr. สินค้าปาล์มน้ำมัน สับปะรด พืชหัว (กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง) และถั่วเหลือง ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1951937648228660