สศก. จัดสัมมนาการจัดทำแนวทางพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับภาค

สศก. จัดสัมมนา “การจัดทำแนวทางพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับภาคเพื่อรองรับการปฏิรูปภาคการเกษตรไทย” วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การจัดทำแนวทางพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับภาคเพื่อรองรับการปฏิรูปภาคการเกษตรไทย” ณ ห้องประชุมหอคำทวี โรงแรมฮอไรชันวิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเศรษฐกิจการที่ 1-12 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแนวทางพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ภาค และข้อเสนอโครงการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาการเกษตรในระดับพื้นที่ภายใต้การปฏิรูปภาคการเกษตรของประเทศไทย รวมทั้งร่วมระดมความคิดเห็น และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการจัดทำแนวทางพัฒนาการเกษตร ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วม จำนวน 150 คน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1946562295432862