สศก. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับโปรดเกล้าฯ ไปถวายประสงฆ์จำพรรษา ณ วัดนาคกลางวรวิหาร พระอารามหลวง แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1944194935669598