คณะผู้บริหาร สศก. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว