สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 15-21 ก.พ.59

ข่าวสัปดาห์ 15-21 ก.พ. 2559

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.91 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 31.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
     ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,104.00 ดอลลาร์สหรัฐ (39.00 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,107.25 ดอลลาร์สหรัฐ (39.06 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.29 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ
0.06 บาท 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 904.80 ดอลลาร์สหรัฐ (31.96 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 907.50 ดอลลาร์สหรัฐ (32.01 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.30 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ
0.05 บาท 
     ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,041.20 ดอลลาร์สหรัฐ (36.78 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,044.50 ดอลลาร์สหรัฐ (36.85 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.32 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.07 บาท

ข่าวสัปดาห์ 15-21 ก.พ. 2559
 
ถั่วลิสง

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 22.08 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 21.25 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.91

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
      ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 15-21 ก.พ. 2559

 

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนมีนาคม 2559 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 59.48 เซนต์ (กิโลกรัมละ 46.88 บาท) เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 59.10 เซนต์ กิโลกรัมละ 46.40 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.64 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.48 บาท

ข่าวรายสัปดาห์ 15-21 ก.พ. 59

ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
     ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.35 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 
     แม้ว่าราคาถั่วเหลืองยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจนเป็นราคาที่ต่ำสุดที่จีนเคยซื้อมาตั้งแต่ปี 2550 ก็ตาม แต่เนื่องจากยังมีสต็อกคงเหลือในท้องถิ่นเป็นจำนวนมากรวมทั้งการนำเข้าที่สูงถึง 9.12 ล้านตันในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ทำให้เดือนมกราคมนี้การนำเข้าถั่วเหลืองของจีนลดลงเหลือเพียง 5.66 ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้การนำเข้าจะยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง
ราคาในตลาดต่างประเท(ตลาดชิคาโก)
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 881.00 เซนต์ (11.59 บาท/กก.) สูงขึ้นจาก บุชเชลละ 865.30 เซนต์ (11.31 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.81
     ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 264.20 ดอลลาร์สหรัฐฯ (9.46 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 263.08 ดอลลาร์สหรัฐฯ (9.36 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.43
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 31.80 เซนต์ (25.09 บาท/กก.) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 30.82 เซนต์ (24.16 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 3.18

 


หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน

ข่าวสัปดาห์ 15 - 21 ก.พ. 59

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.87 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.39 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 6.20 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.95 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 6.44 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 7.61
     ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ8.71 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.78 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.80 และราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.28 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในต่างประเทศ  

     กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก ปี 2558/59 ว่ามี 967.45 ล้านตัน ลดลงจาก 977.61 ล้านตันในปี 2557/58 ร้อยละ 1.04 โดยสหภาพยุโรป อินเดีย แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ และยูเครน มีความต้องการใช้ลดลง สำหรับการค้าของโลก มี 130.84 ล้านตัน 
     เพิ่มขึ้นจาก 127.83 ล้านตัน ในปี 2557/58 ร้อยละ 2.35 โดยบราซิล อาร์เจนตินา รัสเซีย แคนาดา และเม็กซิโก ส่งออกเพิ่มขึ้น ประกอบกับผู้นำเข้า เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เม็กซิโก อียิปต์ โคลัมเบีย แอลจีเรีย ไต้หวัน มาเลเซีย และซาอุดิอาระเบีย มีการนำเข้าเพิ่มขึ้น (ตารางแนบท้าย)
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนมีนาคม 2559 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 363.55 เซนต์ (5,117 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 361.84 เซนต์ (5,073 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.48 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 44.00 บาท

 

บัญชีสมดุลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559)

 

หน่วย : ล้านตัน

รายการ

ปี 2558/59

ปี 2557/58

ผลต่างร้อยละ

สต็อกต้นปี

206.18

174.79

17.96

ผลผลิต

970.08

1,008.99

-3.86

นำเข้า

130.84

127.83

2.35

ส่งออก

130.84

127.83

2.35

ใช้ในประเทศ

967.45

977.61

-1.04

สต็อกปลายปี

208.81

206.18

1.28

 

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐ ฯ

15 - 21 ก.พ. 2559
 
สุกร

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
     ในสัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณสุกรที่ออกสู่ตลาดมีมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคมีไม่มากนัก แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะลดลงเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 64.73 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 65.42 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.05 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 65.56 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 62.13 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 66.17 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 60.29 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,000 บาท (บวกลบ 67 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ  
     ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 65.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 67.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.96
 
ไก่เนื้อ
 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
     สัปดาห์นี้ภาวะตลาดไก่เนื้อราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณผลผลิตไก่เนื้อออกสู่ตลาดยังคงมีมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคมีไม่มากนัก แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 37.49 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 37.98 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.29 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 39.64 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 36.77 บาท ภาคใต้กิโลกรัมละ 40.20 บาท และภาคเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 10.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.50 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 53.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

     สถานการณ์ตลาดไข่ไก่สัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการบริโภคที่มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาวะตลาดไข่ไก่ค่อนข้างคึกคักและคล่องตัว แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะสูงขึ้นเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 286 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 283 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.06 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 296 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 278 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 286 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 293 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 23.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 311 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 301 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.32

 
ไข่เป็ด

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 335 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 340 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.47 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 338 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 331 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 336 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 337 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 380 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

โคเนื้อ
  

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 107.72 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 107.67 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.04 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 109.80 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 104.91 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 102.89บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 115.71 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 83.16 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 91.59 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 81.53 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา