พ.ค. รายได้เกษตรกรปรับตัวเพิ่ม 3.83% แจง สับปะรดโรงงานยังกระจุกตัว มั่นใจ ก.ค. คลี่คลายแน่นอน

สศก. ระบุ เดือนพฤษภาคม 60 ดัชนีรายได้เกษตรกรปรับตัวเพิ่ม 3.83 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมปี 59 ผย ขณะนี้สับปะรดอยู่ในช่วงกระจุกตัวออกตลาด โดยกระทรวงเกษตรฯ พร้อมจับมือกระทรวงเกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการเพื่อแก้ไขปัญหา และเร่งกระจายผลผลิต มั่นใจ สถานการณ์คลี่คล