4 สมาคม ยอมรับ ผลสำรวจมันสำปะหลัง สศก. แม่นยำลุยปูพรมสำรวจปี 60 เม.ย.-พ.ค. นี้

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จับมือ 4 สมาคม มั่นใจ ผลสำรวจมันสำปะหลังโรงงาน ตรงกับสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ ระบุ ปี 59 ผลผลิต 31.16 ล้านตัน เนื้อที่เก็บเกี่ยว 9.07 ล้านไร่ และผลผลิตต่อไร่ 3,437 กิโลกรัม แจง ปี 2560 ลุยเก็บข้อมูลทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเ