เกาะติดสับปะรดโรงาน 4 จังหวัด ผลผลิตออกวันละ 8 พันตัน ราคารับซื้อสูงถึง กก.ละ 12 บาท