สศท.3 ติดตามเกษตรกรทำอินทรีย์ เผย ผลผลิตสูงขึ้นจริง แนะเกษตรกรที่อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนต้องเชื่อมั่น

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 สำรวจเกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์ จังหวัดหนองคาย ปี 59 เผย เกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์มากกว่า 3 ปี หรือได้ใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ผลผลิตจะค่อยๆ สูงขึ้นตามคุณภาพของดินและปริมาณน้ำ ในขณะที่เกษตรกรอยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนช่วง 1-3 ปี