สศท.11 เปิดผลเกษตรอินทรีย์ข้าวนาปี จ.ศรีสะเกษ แจงพื้นที่กว่า 8 พันไร่ มูลค่า 1.36 ล้านตัน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 แจงผลศึกษาข้อมูลแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา ข้าวนาปี จังหวัดศรีสะเกษ ปี 58 เผย พื้นที่ปลูกข้าวนาปีอินทรีย์ รวมของจังหวัดจำนวน 8,360 ไร่ ผลผลิตข้าวนาปีอินทรีย์ 1.36 ล้านตัน ระบุ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูง ที่ดอน