สศก. ร่วมเวทีโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีกับ 20 ประเทศ เกาะติดสถานการณ์ตลาดและราคาสินค้าเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมเวทีประชุมระดับรัฐมนตรี 20 ประเทศ เจาะประเด็นตลาดและราคาสินค้าเกษตร ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี เกาะติดสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรโลก และความคืบหน้าการเจรจาสินค้าเกษตรของ WTO