ไทยร่วมเวทีมั่นคงอาหารเอเปค ชู การพัฒนาความร่วมมือประชารัฐ ให้ความสำคัญเกษตรกรรายย่อย

ไทยประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 4 ภายใต้กรอบเอเปค ณ เมืองเพียวร่า สาธารณรัฐเปรู รุกร่วมมือด้านความมั่นคงอาหารระหว่างกันภายในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก พร้อมรับรองปฏิญญาเพียวร่าด้านไทย ชูแนวทางพัฒนาที่มีความร่วมมือโดยประชารัฐ เน้นพัฒนาเกษตร