จัดทัพ ศกอ. 882 ทั่วประเทศ ร่วมขับเคลื่อน ศพก. มั่นใจ เสริมองค์ความรู้ ยกระดับสู่ไทยแลนด์ 4.0

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ยกระดับทีมเศรษฐกิจการเกษตรอาสา เปิดสัมมนาใหญ่ รวมพล 882 คน ทั่วประเทศ หนุนการดำเนินงาน ศพก. ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุกเสริมองค์ความรู้ พัฒนาความรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตรอย่างเข้มข้น ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร