สศท.5 พร้อม เตรียมลุยสำรวจปศุสัตว์แถบอีสาน เริ่ม 18 ก.ค. - 15 ส.ค.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 พร้อมจัดทีมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถาบันโคนม ปศุสัตว์เป็นการค้า และไม่เป็นการค้า ปี 2559 ปักหมุด 4 พื้นที่รับผิดชอบ นครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ประเดิมวันแรก 18 กรกฎาคม ไปจนถึง 15 สิงหาคมนี้ พร้