เผยผลโครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าฯ สศก. ชู จนท.ให้บริการเต็มที่ไม่มีวันหยุด ผู้ประกอบการพึงพอใจระดับมาก

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน ใน 5 จังหวัด เผย แต่ละด่าน มีการบูรณาการร่วมเป็นอย่างดี ผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้า และผู้ให้บริการขนส่ง พึงพอใจมากต่อการให้บริการ เนื่องจากมีการให้บริการแบบไม่มีวันหยุด สามารถติดต่อเจ