เกษตรฯ รุกดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ย้ำ เร่งรัด ยกระดับพัฒนาสหกรณ์-ด่านสินค้า

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้านการเกษตรและสหกรณ์ ปี 59-61 ชูกรอบแนวการดำเนินงานรวม 4 ด้าน พร้อมเร่งดำเนินการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ ด่านสินค้าเกษตรในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง หวังลดปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรที่ผิ