เชียงใหม่เดินหน้านวัตกรรมสตรอเบอรี่ สศท.1 ร่วมหน่วยงานในจังหวัด ชูกิจกรรมยกระดับการผลิต

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 บูรณาการร่วมหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ ภาคเหนือตอนบน 1 พัฒนาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและ Logistic สตรอเบอรี่ปลอดภัย ภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการศึกษาและพัฒนาระ