คณะรัฐมนตรีไฟเขียว เห็นชอบการเปิดตลาดหัวพันธุ์มันฝรั่ง-หัวมันฝรั่งสดแปรรูป ตามความตกลง WTO

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย ครม.เห็นชอบการเปิดตลาดหัวพันธุ์มันฝรั่ง และหัวมันฝรั่งสดแปรรูปตามความตกลงองค์การการค้าโลก ตามที่คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์เห็นชอบ ระบุ อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการจัดการผลิต และการตลาด กระเทียม หอมแดง ห