เปิดผลติดตาม Motor Pool สศก. ชู ช่วยลดต้นทุนจริง แนะสหกรณ์ทำแผนให้บริการเสริมประสิทธิภาพ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผยผลติดตามโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก หรือ Motor Pool ในระยะนำร่อง ระบุ ขณะนี้มีสหกรณ์ที่ให้บริการแก่สมาชิกผู้ปลูกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้ว ชู ช่วยสมาชิดลดต้นทุนค่ารถเกี่ยวนวดข้าวถึง