เกษตรฯ รุกร่างยุทธศาสตร์-แผนยางพารา 10 ปี ด้าน สศก. เตรียมคลอดคณะทำงานฯ กลาง ก.พ. นี้

กระทรวงเกษตรฯ เร่งเดินหน้าร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการยางพารา 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569) หวังแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบแบบยั่งยืน ด้าน สศก. เร่งยกร่างคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราแล้ว เพื่อนำเสนอ รมว.กษ. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราพิจารณ