ถึงเวลาสหกรณ์การเกษตรไทยสู้เออีซี สศท.6 เผยผลวิจัย แจงปัจจัยสู่การเพิ่มศักยภาพสหกรณ์

แจงปัจจัยสำคัญสู่การเพิ่มศักยภาพการผลิตการตลาดของสหกรณ์การเกษตรไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สศท.6 เปิดเวทีเสวนา ระบุ 3 ปัจจัยเพื่อการพัฒนา ทั้งการปรับโครงสร้างสหกรณ์ การขยายธุรกิจ และการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการแปรรูปเพิ่มมูลค่า