เกษตรฯ ลุยนโยบายซิงเกิ้ลคอมมาน รุกมาตรการเกษตรอินทรีย์ เดินหน้าเต็มที่ มกราคม 59

กระทรวงเกษตรฯ รุกการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ชู 5 มาตรการหลักพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไปสู่การปฏิบัติ นำร่องแล้วจังหวัดยโสธรสู่เมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ พร้อมบูรณาการร่วมทุกหน่วย เดินหน้าเต็มกำลังมกราคม 59 นี้