สศท.6 แจงผลพยากรณ์ไม้ผลตะวันออก 4 ชนิด เกาะติดสถานการณ์ต่อเนื่องแต่ต้นฤดูกาล

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 เผยผลพยากรณ์ไม้ผลภาคตะวันออก โดยคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลฯ คาด ปี 2559 ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง จะมีผลผลิตรวมประมาณ 803,203 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 12 ระบุ ขณะนี้ทุเรียนทยอยออกดอกแล้วร้อยละ 42 พร้อมเตรียมจัดทีม