คืบหน้ามาตรการลดต้นทุนด้วยระบบแปลงใหญ่ สศท.1 แจง สินค้าร่วมประกวดในพื้นที่

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ร่วมปฏิบัติการขับเคลื่อนมาตรการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เผยพื้นที่และสินค้าร่วมประกวด ระบุ เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน ชูสินค้าข้าว ด้านลำพูน ชูลำไยเข้าประกวด