สศก. ร่วมรับฟังโครงการสวัสดิการประกันกลุ่มกองทุนสะสมทรัพย์ฯ

วันที่ 16 มกราคม 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมรับฟังโครงการสวัสดิการประกันกลุ่มกองทุนสะสมทรัพย์ครบเกษียณอายุ 60 ปี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมี ผู้แทนจาก บริษัท เอไอเอ จำกัด ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ทราบรายละเอียดและสิทธิประโยชน์ของโครงการดังกล่าว

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2686725261416558