สศท.3 ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ปี 2562วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ปี 2562 และมอบน้ำดื่ม ขนม ลูกอม ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อบริการประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563  โดยได้รับเกียรติจาก นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพีธีและรับมอบสิ่งของบริการประชาชนดังกล่าว