การประชุมคณะกรรมการโครงการบูรณาการฯ กรณียางพารา

      วันที่ 30 ตุลาคม 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการบูรณาการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่มีปัญหาสู่ความยั่งยืน กรณียางพารา ครั้งที่ 2/2562 โดยมี ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน ผู้เชียวชาญด้านเศรษฐกิจการผลิตและการตลาด เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจีระพันธุ ชั้น 6 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2510069109082175