สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ร่วมพื้นที่ตรวจสอบเนื้อที่ยืนต้นลิ้นจี่ ปี 2562 จังหวัดพะเยา

        วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ได้มอบหมายให้ นาย นิคม ใจโอบอ้อม นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาและสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง อำเภอแม่ใจ เข้าพื้นที่ตรวจสอบเนื้อที่ยืนต้นลิ้นจี่ ปี 2562 ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอแม่ใจ เพื่อความถูกต้องและนำผลการตรวจสอบเสนอคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืชภาคเหนือต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2533811520045737