สศก. ร่วมแสดงความยินดี วช. ครบ 60 ปีแห่งการสถาปนา

      วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้แทน สศก. ร่วมแสดงความยินดีและร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2562 ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 60 ปี ณ อาคาร วช.1 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2499554596800293