สลก. จัดคลินิกให้คำปรึกษาสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

      วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานจัดคลินิกให้คำปรึกษาด้านการเงิน ด้านการเจ้าหน้าที่ ด้านกฎหมาย และด้านพัสดุแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ณ ห้องประชุมพึ่งบุญฯ อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2497390200350066