การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนบูรณาการ (ภาคตะวันออก)

      วันที่ 9 กันยายน 2562 นายสุชัย กิตตินันทะศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จ.ชลบุรี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคตะวันออก) จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคตะวันออก) ครั้งที่ 4/2562 ขึ้น ณ ห้องประชุมพึ่งบุญฯ สศก. โดยมี นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาแผนงานและโครงการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคตะวันออก) ปี 2564-2565

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2411121968976890