ประชุมหารือกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล ตามโครงการ การจัดทำฐานข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตร

      วันที่ 4 กันยายน 2562 นายเปรมชัย เกตุสำเภา ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ร่วมประชุมหารือกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล ตามโครงการ การจัดทำฐานข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตร โดยการบูรณาการข้อมูลทางการเกษตรขนาดใหญ่ของประเทศ พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 (ด้วยรูปแบบใหม่) ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/technooae/