สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมหารือ "การจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2 และแนวโน้ม ปี 2562"

        วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 มอบหมายให้นางวิชชุดา กันตีวงศ์ ผู้อำนวนการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่จัดประชุมหารือการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2 และแนวโน้ม ปี 2562 จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ โดยนำเสนอขั้นตอนและวิธีการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรและแนวโน้ม ได้แก่ ความเป็นมาของการจัดทำ GPP การเกษตร การจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2 และแนวโน้ม ปี 2562 จังหวัดเชียงใหม่ การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภายนอก เช่นธนาคารแห่งประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 30 คน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2414817221945168