สศท.2 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2562

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีฯ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้าประชาชน นักเรียนนักศึกษา ผู้แทนองค์กรเอกชน จิตอาสา และกลุ่มพลังมวลชน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน