สศก. ร่วมประชุม The 23rd Agricultural Technical Cooperation

      วันที่ 18 สิงหาคม 2562 นางอังคณา พุทธศรี ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม “The 23rd Agricultural Technical Cooperation Working Group Meeting” ภายใต้กรอบเอเปค พร้อมร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetland Preservation Area) ณ เมืองปูแอร์โตบารัส สาธารณรัฐชิลี

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2377858582303229