สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 และศูนย์สานสนเทศการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจสอบเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปี อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

        วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ได้มอบหมายให้นายนิคม ใจโอบอ้อม นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ เข้าตรวจสอบเนื้อที่ปลูกข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2561/62 อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย และสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ผลการตรวจสอบเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นจาก ปีก่อน เพื่อนำผลเสนอคณะกรรมการจัดทำข้อมูลเกษตรระดับภาคเหนือต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2376631845763706&__tn__=-UC-R