การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสศก.ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายเปรมชัย เกตุสำเภา ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 4/2562 เพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระยะที่ 2 ด้านระบบบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/oae.2562/photos/?tab=album&album_id=431562200903579&ref=page_internal