สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน

        วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ได้มอบหมายให้นายนิคม ใจโอบอ้อม นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ที่ประชุมมีการรายงานสถานการณ์การระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด สถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง แผนปฎิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ การดำเนินงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 เรื่อง (ร่าง)แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ.2561-2565) ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2366650763428481