สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1) และศูนย์ประเมินผล ร่วมติดตามประเมินผลการจัดงานโครงการเกษตรวิชญาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

        วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการเกษตรวิชญาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โครงการเกษตรวิชญา บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานระดับพื้นที่ จิตอาสาพระราชทาน เกษตรกร นักเรียน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานกว่า 600 คน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการปราชญ์แห่งการเกษตร ฐานการเรียนรู้ ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ และคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้เยี่ยมชมและปรึกษาปัญหาด้านการเกษตร การจัดกิจกรรมการเสวนาหัวข้อ “ระบบตลาดนำการเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง” รวมถึงกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้งจำนวน 210 ต้น ในการนี้ สศท.1 และศูนย์ประเมินผล ร่วมติดตามประเมินผลการจัดงานฯ และ สศท.1 จัดนิทรรศการปราชญ์แห่งการเกษตร โดยนำเสนอผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตร และผลการติดตามผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการเกษตรวิชญา ซึ่งงานจัดระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2365395083554049