สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนางานด้านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรและการติดตามประเมินผล ครั้งที่ 2/2562

        สศท.1 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1) ได้มอบหมายให้นายพินิจ มะกรูดอินทร์ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าอยู่หัว หน่วยงานกรมประมง ในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ได้กำหนดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำแม่น้ำปิง หมู่ที่ 7 บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำแม่น้ำปิง ปลาตะเพียนขาว 250,000 ตัว

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2356559484437609&__tn__=-UC-R