สศก. ร่วมงานประกาศรางวัลและประชาสัมพันธ์แนวทางขับเคลื่อนภาครัฐฯ

      วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายเปรมชัย เกตุสำเภา ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร เป็นผู้แทนสำนักงานศรษฐกิจการเกษตร ได้รับเกียรติให้ขึ้นรับมอบรางวัล โดยโครงการที่ได้รางวัลคือโครงการ Farmer ONE ได้รับรางวัลที่ 2 สาขา Governments Intelligence ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีนางปิยนุช วุฒิสอน เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานงานประกาศรางวัลและประชาสัมพันธ์แนวทางขับเคลื่อนภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Digital Transformation Award & Framework)

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2330414970380924