การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย อดีตเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณากิจกรรมดำเนินงานปี 2562 และคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการเกษตรรวมทั้งการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมจีระพันธุ์ อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2328190130603408