สศท.2 ร่วมประชุมทดสอบการใช้แอพพลิเคชั่น “ราคา Farm”

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศการเกษตร ร่วมประชุมหารือเพื่อทดสอบการใช้งานแอพพลิเคชั่น “ราคา Farm” ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย ร่วมกับศูนย์สารสนเทศการเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 (สศท.3 อุดรธานี) เพื่อทดสอบการนำระบบภูมิสารสนเทศการเกษตร มาประยุกต์ใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่น “ราคา Farm” ในโอกาสต่อไป