สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ร่วมประชุมการวางแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

        วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1)ได้มอบหมายให้นายพินิจ มะกรูดอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลางจัหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและวางแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมมาโดยตลอดและที่ผ่านมาตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมได้ยื่นข้อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ เพื่อร่วมกันวางแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2319759554784269