การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

      วันที่ 14 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล๊ป มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ประจำปี 2562 แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในราคาเข็มละ 400 บาท ณ ห้องประชุมชูประกอบ ชั้น 8 อาคารวิสัยทัศน์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/oae.2562/photos/?tab=album&album_id=404300393629760&ref=page_internal