ประชุมสลก.ครั้งที่ 6/2562

      วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมจีระพันธุ ชั้น 6 อาคารวิสัยทัศน์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/oae.2562/photos/?tab=album&album_id=404292856963847&ref=page_internal