สศท.2 พิษณุโลก จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการภาคฯ

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคเหนือตอนล่าง) เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนบูรณาการภาคฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 โดยมี นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม การประชุมดังกล่าวมี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรและสหกรณ์ 9 จังหวัด (ภาคเหนือตอนล่าง) ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2,12 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม รวม 70 คน