สศก. ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพแสดงความอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

      วันที่ 10 มิถุนายน 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพแสดงความอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/